ISO 11859 - فرش دستباف

یکی از راههای مهم برای اثبات محصول با کیفیت و معرفی هر چه بهترآن در سطح بین المللی ،پاس کردن استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه های مربوطه می باشد. که می تواند سبب تسهیل در امر فروش وبه خصوص صادرات این محصولات گردد. در این راستا سازمان جهانی استاندارد در رابطه با فرش دستباف استاندارد ISO11859 را تدوین و ارائه نموده است .