CE Marking - نشان کیفیت اروپا

علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا ( بجز کشورهای سوییس و لیختن اشتاین ) بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید.


CE بر گرفته از دو کلمهCommunity European به مفهوم ‹‹ اروپای متحد ›› و Conformity European به مفهوم ‹‹ تطابق اروپایی ›› می باشد.


علامت CE ، آرم محصول در اروپای متحد است و تطابق محصول با الگوها و قواعدDirective تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد . بعبارت دیگر ، داشتن این علامت بیانگر رعایت حداقل الزامات اساسی تعریف شده در زمینه محصولات صنعتی برای حفاظت از سلامتی و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست محیط می باشد.