BRC - اتحادیه خرده فروشان انگلستان

استاندارد British Retail Consortium(BRC) که سابقه آن به سال 1996 میلادی در کشور انگلستان برمیگردد.


از آغاز سال 2003 میلادی به نام استاندارد جهانی غذا The BRC Global Standard- Food) ) مورد استفاده تولید کنندگان مواد غذایی در کشور های اروپایی قرار گرفت.این استاندارد اروپایی با تکیه بر کیفیت ،بهداشت و ایمنی محصول در تولید فرآورده های غذایی ویا تامین مواد اولیه غذایی،ایمنی فرآیند و فرآور ده های غذایی را تضمین میکند.


در ممیزی این استاندارد ،الزامات سیستم های HACCP، مدیریت کیفیت ، استانداردهای زیست محیطی ،کنترل فراورده ها ،کنترل فرایند ونیز الزامات پرسنلی در محل یا محیط کار یا محل های فرآوری غذا مورد بررسی قرار گرفته وگواهینامه BRC برای سازمان ومحصول تولیدی آن صادر میگردد.